601 225 755, 71 341 15 07

SZKOŁA BALETOWA -  PLAN LEKCJI 2023/2024 (wstępny)

DZIEŃ                 SALA BALETOWA NR 1                  SALA BALETOWA NR 2


PONIE             

DZIAŁEK      16.30-17.15 - M-2  - BALET                16.30-17.15 - P-1 -BALET

                        17.30-18.30 - E-3 - BALET                   17.30-18.15 - M-1 - BALET

                        18.45-19.45 - Z-9 - BALET                    18.30-19.30 - 

                        20.00-21.00 - BdD-1 - BALET                  

                        21.00 -                                                        


WTOREK       

                       16.15-17.15 - E-2 - BALET                    16.30-17.15 - 

                        17.30-18.30 - E-5 - BALET                   17.30-18.15 - 

                        18.45-19.45 - Z-17- BALET                  18.30-19.15 -  

                       20.00 - BdD-2                       


ŚRODA          

                        16.30-17.15 - M-2 - BALET                  16.30-17.15 P-1 - BALET

                        17.30-18.30 - E-3 - BALET                    17.30-18.15 - M-1 - BALET

                         18.45-19.45 - Z-9 - BALET                  

                         20.00-21.00 - BdD-10 - BALET                                      


CZWARTEK     

                         16.15-17.15 - E-2 - BALET                      16.30-17.15 - 

                         17.30-18.30 - E-5 - BALET                     17.30-18.15 - 

                         18.45-19.45 - Z-17 - BALET                   18.30-19.15 -  

                         20.00-21.00 - BdD-1 - BALET             

                         21.00 - 


PIĄTEK                 

                           17.30-18.30  -                   

                           18.45-19.45 - Z-9 - BALET                     

                           20.00-21.00 - BdD-10 - BALET               


SOBOTA             14.45-15.50 - BdD-2 + (chętni z E5)   - BALET

                             16.00-17.30 - Z-17  - BALET  

                                         


NIEDZIELA          
KOSZT MIESIĘCZNY:

 P      - PRZEDSZKOLE BALETOWE (4-5 LAT, 2 x TYG)            360 zł (w tym 23% VAT)

 M      - KLASY DZIECIĘCE               (5-7 LAT, 2 x TYG)              360 zł (w tym 23% VAT)  

 E      - KLASY BALETOWE              (2 x TYGODNIOWO)          360 zł (w tym 23% VAT)  

 BdD - BALET DLA DOROSŁYCH   (2 x TYGODNIOWO)           360 zł (w tym 23% VAT  

Z       - KLASY ZAWODOWE  ( 3x TYGODNIOWO)                     470 zł (w tym 23% VAT)      

SUMA (RÓŻNE ZAJĘCIA)                                                                540 zł (w tym 23% VAT)

   POJEDYNCZE LEKCJE  -  60 zł – za LEKCJĘ  (LEKCJE PRÓBNE BEZPŁATNE)

                                                                                                                                             Waldemar Staszewski     

Należności proszę regulować przelewem na konto Operetki Dolnośląskiej lub podczas zajęć 

– w miarę możliwości do 10-tego dnia danego miesiąca (za miesiąc z góry). 

Nr konta Santander Bank Polska S.A. oddział we Wrocławiu  

nr – 30 1090 1522 0000 0001 0007 3449

Na druku wpłaty bardzo proszę o umieszczenie danych: imię i nazwisko ucznia, klasa i za który miesiąc 

jest wnoszona opłata (np: Daria Nowak, E4, za wrzesień 2020).


P1 –  4-5 lat       (od 4 do 5 lat)                                                 -        poniedziałek i środa o 16.30 – Sala baletowa-2 

M1  - 5-6 lat     (od 5 do 6 lat)                                                  –        poniedziałek i środa - 17.30  -  Sala bal.-2

M2 - 6-7 lat     (od 6 do 7 lat)                                                       –    poniedziałek i środa o godz. 16.30 – Sala baletowa-1
E-2  - 7-8 latki –  klasy baletowe                                                -     wtorek i czwartek  16.15   – Sala bal.-1

E-3 – klasy baletowe                                                                  -       poniedziałek i środa o godz. 17.30  -  Sala bal.-1

E-5 – klasy baletowe                                                                  -       wtorek i czwartek o godz. 17.30,                                        // ewentualnie sobota godz. 14.45 

BdD-1 – Balet dla Dorosłych – początkujący                            -        poniedziałek i czwartek o godz. 20.00 – Sala baletowa-1

BdD-2 – Balet dla Dorosłych – kontynuacja (zeszłoroczne BdD-1) -  wtorek godz. 20.00, sobota 14.45 –Sala b.-1

BdD-10 – Balet dla Dorosłych – kontynuacja                                    – środa i piątek 20.00 –Sala b.-1 (+ z Z-16)


Z-9– klasa zawodowa średnia  -       poniedz., środa i piątek o godz. 18.45   sala nr 1

Z-17 -  klasa zawodowa (zeszłoroczna Z15) - wtorek, czwartek 18.45, sobota-16.00 – Sala b.-1  

Kursy sobotnio-niedzielne  dla dzieci, młodzieży i dorosłych

P-1 – przedszkole baletowe (4-5 lat) )  - 2 razy w tygodniu – balet klasyczny oraz podstawy tańca (polonez, krakowiak, walc, tango, polka itp.), 2 razy w roku spektakle-praktyki sceniczne

M-1 i M-2 – klasy dziecięce – (5 i 6-7 lat)  - 2 razy w tygodniu – balet klasyczny oraz podstawy tańca (polonez, krakowiak, walc, tango, polka itp.), 2 razy w roku spektakle-praktyki sceniczne 

E-1, E-2  i E-3, E-5 - klasy baletowe – (od 7 lat wzwyż)  - 2 razy w tygodniu – balet klasyczny oraz podstawy tańca (polonez, krakowiak, walc, tango, polka itp.), 2 razy w roku spektakle-praktyki sceniczne + udział w spektaklach Operetki Dolnośląskiej 

Z-9 i Z-17 - klasy baletowe zawodowe– 3 razy w tygodniu – balet klasyczny oraz podstawy tańca (program szkoły baletowej) na poziomie zawodowym, 2 razy w roku spektakle-praktyki sceniczne + udział w spektaklach Operetki Dolnośląskiej,  

BdD-1 – balet dla dorosłych (od 14 lat wzwyż), grupa początkująca - 2 razy w tygodniu – balet klasyczny oraz podstawy tańca (polonez, krakowiak, walc, tango, polka itp.), 2 razy w roku spektakle-praktyki sceniczne 

BdD-2 – balet dla dorosłych (od 14 lat wzwyż), grupa kontynuująca - 2 razy w tygodniu – balet klasyczny oraz podstawy tańca (polonez, krakowiak, walc, tango, polka itp.), 2 razy w roku spektakle-praktyki sceniczne 

BdD-10 – balet dla dorosłych (od 14 lat wzwyż), grupa kontynuująca-zaawansowana - 2 razy w tygodniu – balet klasyczny oraz podstawy tańca (polonez, krakowiak, walc, tango, polka itp.), 2 razy w roku spektakle-praktyki sceniczne + udział w spektaklach Operetki Dolnośląskiej 

Oraz udział w spektaklach baletowych, operetka , musicalach itp.

Aktualnie w repertuarze balety:

Dziadek do orzechów, Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Piotruś i wilk, Królowa Śniegu, Księżniczka łabędzi, Piękna i bestia, Dziadek do orzechów,  Koncerty baletowe