601 225 755, 71 341 15 07

KOSZT MIESIĘCZNY:

 P      - PRZEDSZKOLE BALETOWE (4-5 LAT, 2 x TYG)        360 zł (w tym 23% VAT)

 M      - KLASY DZIECIĘCE              (5-7 LAT, 2 x TYG)          360 zł (w tym 23% VAT)  

 E      - KLASY BALETOWE              (2 x TYGODNIOWO)      360 zł (w tym 23% VAT)  

 BdD - BALET DLA DOROSŁYCH   (2 x TYGODNIOWO)     360 zł (w tym 23% VAT)  

Z       - KLASY ZAWODOWE  ( 3x TYGODNIOWO)                470 zł (w tym 23% VAT)      

SUMA (RÓŻNE ZAJĘCIA)                                                           540 zł (w tym 23% VAT)

   POJEDYNCZE LEKCJE  -  60 zł – za LEKCJĘ 

lekcje próbne - bezpłatne

PONIEWAŻ PODNIESIONO NAM CZYNSZ (PRZY PRZEDŁUŻANIU UMOWY NAJMU LOKALU) O 20% 

I TEN CZYNSZ ORAZ OPŁATY BĘDĄ JESZCZE PODNIESIONE O WSKAŹNIK INFLACJI, 

JESTEŚMY ZMUSZENI PODNIEŚĆ OPŁATY,  

PRZY PAŃSTWA POMOCY W REKLAMIE SZKOŁY I DZIĘKI TEMU ZWIĘKSZENIU LICZBY UCZNIÓW DAMY SOBIE RADĘ.

                                                                                                                                             Waldemar Staszewski     

Należności proszę regulować przelewem na konto Operetki Dolnośląskiej lub podczas zajęć 

– w miarę możliwości do 10-tego dnia danego miesiąca (za miesiąc z góry). 

Nr konta Santander Bank Polska S.A. oddział we Wrocławiu  

nr – 30 1090 1522 0000 0001 0007 3449

Na druku wpłaty bardzo proszę o umieszczenie danych: imię i nazwisko ucznia, klasa i za który miesiąc 

jest wnoszona opłata (np: Daria Nowak, E4, za wrzesień 2021).